Anti Age – Vikten av rätt behandlingar

Hudens åldrande inleds vid 25 års ålder

Vi är oerhört symptomorienterade i dag och vi fokuserar oerhört mycket på det som visar sig ut mot omvärlden, vilket också styr oss i våra val, och det styr också terapeutens rekommendationer.
Och det är nu viktigt att definiera att det är hudens åldrande jag lägger mitt fokus på i den här artikeln, inte ansiktets åldrande. Det är en helt annan artikel.
De första stegen till att huden inleder sitt åldrande sker när vi är i 20 – 25 års åldern.
Det är rent biologiskt i den perioden som vår kropp inleder en minskning av produktionen av den kroppsegna hyaluronsyran. Hyaluronsyran har en av de absolut viktigaste funktionerna i huden när det handlar om att bibehålla vitaliteten. Utan att gå in i mikrobiologin så kan vi enkelt fastställa att mängderna hyaluronsyra i huden är avgörande för hudens allmänna hälsa.
Det som sker när det här biologiska steget startar är att det också inleder en långsam uttorkning av vår hud. Eftersom hyaluronsyran agerar som en fuktreservoar så innebär minskade nivåer av fukt i huden att flera andra processer i huden. Det första steget som inleds i samband med att fuktnivåerna reduceras i huden är att mängderna fibroblaster reduceras. Eftersom fibroblasterna har ju en helt avgörande inverkan i vår produktion av kollagen.

Minskat kollagen är en vändpunkt

Med minskad produktion av kollagen så och ökad torrhet i huden så kommer huden att förlora sin spänstighet och elasticitet. Och här har åldrandet nått en kritisk punkt i huden. För konsekvensen leder nu huden till att förlora sin motståndskraft. Motståndskraften att möta solen, så en av de första synliga tecken på åldrande är solskadorna, Det finns nämligen ett tydligt samband mellan minskade nivåer av hyaluronsyra och ökad produktion av melanin.
I och med detta så ser vi en ökad frekvens av pigmenteringar i huden.

I det här skedet så har även vår livsstil en avgörande påverkan då en uttalad torrhet i huden också möjliggör för många inflammatoriska processer att få fäste i huden.

NU har vi kommit så långt i den kronologiska processen att huden är uttalat åldrad, med tiden så framträder linjer i huden som övergår till rynkor. Området runt våra ögon är oftast det tydligaste området för att definiera till vilken nivå hudens åldrande har nått.

Det är våra aktiva val som avgör hur snabbt vår hud skall åldras.

Hur snabbt den här processen går är helt beroende på vilken livsstil vi har valt att leva.
Men för att sammanfatta några av de faktorer som ovillkorligen påverkar tidsfaktorn i hudens åldrandet så ser vi Solexponering, UV känner vi till, men nu har man även funnit att IR & Synligt ljus, d.v.s spektrumet från 300 nm hela vägen upp till 900 nm även har en påverkan och påskyndar hudens åldrande. Rökning & Nikotin placerar sig även det högt upp på listan över livsstilsval som nära på omedelbart har en nedbrytande effekt på vår hud.
Och en av de mer moderna insikterna har ju nu börjat figurera i många vetenskapliga publikationer och det är socker & stärkelser.

Det är dom ”hårda” faktorerna som påskyndar åldrandet, men sedan finns en mängd mjuka faktorer som att tillåta oss att återhämta sig.
Kopplar vi det här till den traditionella hudvården som erbjuds på marknaden i dag så krävs det inte mycket vetenskap för att se att hudvården kommer in i ett förhållandevis sent skede.

Den erbjuds i ett skede där åldrandet redan är ett faktum, där de uttorkande effekterna redan har nått en nivå att inflammationer, pigmenteringar m,m har blivit synliga på hudens yta.

Många behandlingar berör inte kärnan i åldrandet

Det erbjuds i dag gigantiska mängder med behandlingar, mekaniska behandlingar såväl som manuella för att motverka dessa synliga ”åldersskador” i huden.
Och faller vi tillbaka på vetenskapen igen, så är budskapet entydigt.
Vi kan inte backa åldrandet i huden. Vi kan inte heller stoppa de åldersprocesser som pågår.
Det enda vi kan göra är att bromsa. Bromsa åldrandet utifrån den plats i åldersprocessen vi befinner oss i just för stunden.
Och för att effektivt bromsa åldrandet så finns det om man skall vara vetenskaplig förankrad endast några få ingredienser som effektivt kan bromsa hudens åldrande på ett någorlunda effektivt sätt.
Det är hyaluronsyran.
Hyaluronsyran svarar för de mest grundläggande och kanske också den viktigaste rollen i vad som definierar en frisk, vital hud.
Det är förlusterna av hyaluronsyra som inleder åldrandet, och det är förlusterna av hyaluronsyra som inleder nedbrytningen och åldrandet i huden.

 

I dag finns inte så många kostnadseffektiva sätt att boosta hyaluronsyrenivåerna.
Vi kan injicera hyaluronsyra invasivt, Det är en effektiv, men oerhört kostsam behandling med hänsyn till hyaluronsyrans delningstid i huden.
För att få ned en topisk hyaluronsyra så återkommer vi till det grundläggande. Molekylens storlek.
För att en hyaluronsyremolekyl skall ha någon penetration i huden så krävs att den är fraktionerad och understiger 100 – 130 nanometer. Är den inte det så blir den ”bara” en topisk ingrediens som fastnar på hudens yta och ger en upplevelse av åter fuktning. Men alla verkliga anti age effekter uteblir till fullo.
Så i din behandling bör du då för att möta och bromsa hudens åldrande addera komponenter som innehåller hyaluronsyra som bestämt har en mindre molekylstorlek än den som nämnts här ovan.

 

Målsättningen med den här kunskapen är att du som konsument skall hitta vägar som ger dig mer långsiktiga och bestående resultat.

Cliniccare hudvård är en professionell Anti Age hudvårdsserie som finns erbjuder rikliga mängder med hyaluronsyra i merparten av alla produkter, Hemvård, microneedling och för salongsbehandlingar. Till och med i vår kemiska peeling adderar vi hyaluronsyra.
Detta för att kunna erbjuda Anti Age behandlingar med långsiktiga och bestående resultat.