Bioresonans är en elektromagnetisk frekvensterapi som direkt kommunicerar med och stimulerar kroppens cellaktivitet. Målet med behandlingen är att hitta orsaken till ett visst problem och därefter balansera kroppens olika system så att dom jobbar mer effektivt och kommer i fas med varandra. Teorin går ut på att all materia svänger utifrån en viss frekvens, att alla organ, vävnader och celler har sin egen frekvens. Det som är unikt med BICOM-utrustningen är att maskinen även samlar information från patientens egna frekvenser, vilket gör terapin träffsäker och individanpassad. Maskinen läser av frekvensinformationen och kalkylerar ifall den ska förstärka, försvaga, invertera eller filtrera frekvensen. Detta är en förebyggande så väl som aktiv behandlingsmetod där patientens samlade stressbelastning ligger till grund för terapin. I maskinens breda databas hittar vi bl.a. program som hjälper att:

    •    Lösa upp blockeringar

    •    Stötta immunfunktionen

    •    Stötta kroppens naturliga detox- och avgiftningsförmåga

    •    Bearbeta allergier, matintoleranser, tungmetallexponering och andra miljögifter

    •    Bearbeta kvarvarande eller existerande reaktioner från parasiter, virus, bakterier eller svamp

    •    Balansera energiflöden, öka vitalitet och stötta allmänt välmående

Maskinen fungerar inte enbart som ett diagnostiseringsverktyg. Den är också effektiv som support för de obalanser som hittats vid undersökningen. Kroppens energibalans kan återupprättas och genom denna process följer välmående, bättre kroppsfunktioner och ökad livsvitalitet.