Allergi och matintolerans är ofta ett resultat av vår försvagade förmåga att bearbeta och smälta vissa grundläggande födoämnen.  Matsmältningssystemet kan försvagas av otaliga stressfaktorer. Kanske finns det inte tillräckligt av eller rätt sorts spjälkande enzymer för att kunna bryta ner och jobba med maten på effektivt sätt. Mage/tarmflorabalansen kanske är försvagad på grund av infektioner eller intag av antibiotika eller andra medikament som påverkar den naturliga floran och goda bakteriebalansen i tarmsystemet. Eventuellt finns det genetiska faktorer som försvagar förmågan att tolerera vissa substanser. Miljögifter som ackumuleras i kroppen kan även med tiden förändra den naturliga balansen. Alla dessa faktorer som nämnts kan medverka till en försvagad funktion i mage/tarmsystemet, vilket i sin tur påverkar immunförsvaret och kroppens hormonfunktioner. Med denna försämring i kroppens inre balans följer en ökad risk för utveckling av kroniska problem såsom inflammationer eller intoleranser - dålig mage, hudirritation, eksem, hormonrubbningar, trötthet. 

Under terapin kommunicerar maskinen frekvensen från de substanser som patienten visar känslighet för. I den här processen känner maskinen av vilka frekvenser som harmoniserar med kroppen och ska förstärkas, samt vilka frekvenser som är störande och ska försvagas eller helt elimineras. Den här frekvenskommunikationen forsätter vid varje behandlingstillfälle, tills immunförsvaret inte längre reagerar med stress mot dom behandlade frekvenserna/substanserna. Målet är att symtomen härigenom förbättras eller helt försvinner och vid exponering för detta ämne kommer då ej en allergisk reaktion att följa. Terapin kan ses som en slags reprogrammering av den cellulära reaktionen.